Анкета за удовлетвореност на клиентите

"Сиела Норма" АД
Уважаеми Клиенти,
В центъра на политиката по качество и цялостната ни дейност е клиентът. Ние полагаме големи грижи, за да разберем вашите потребности и още по-големи усилия, за да ги изпълним така, както вие очаквате. Молим ви да отделите няколко минути и да попълните тази анкетна карта. Това ще ни помогне да разберем доколко добре успяваме да удовлетворим вашите изисквания и какво трябва да направим, за да ви обслужим по-добре.


Напълно съм удовлетворен
По скоро съм удовлетворен
По-скоро не съм удовлетворен
Не съм удовлетворен
Друго

Много добро
Добро
Задоволително
Лошо

Много добра
Добра
Задоволителна
Ниска

Напълно съм удовлетворен
По скоро съм удовлетворен
По-скоро не съм удовлетворен
Не съм удовлетворен
Друго

 Учтивост Недоволен Средно Доволен
 Компетентност Недоволен Средно Доволен
 Комуникация с Вас Недоволен Средно Доволен
 Цялостна оценка Недоволен Средно Доволен

Много недоволен
Недоволен
Доволен
Много доволенДа
Не

     


Благодарим Ви!